Formålet søges opnået gennem at:

1. betale for forældreløse børns skolegang og undervisningsmaterialer.
2. blive fadder for et barn.
3. støtte jord-dyrkning eller andre lokale projekter.