Foreningen Bondéko er som dataansvarlig forpligtet til at beskytte dine personoplysninger, når du som medlem eller fadder gør brug af Foreningen Bondéko og de services, der tilbydes. Vi håber, at du føler dig tryg ved Foreningen Bondéko’s behandling af dine personoplysninger. Foreningen Bondéko behandler personoplysninger om dig i henhold til denne persondatapolitik og gældende lovgivning.

1. Hvornår indsamler og anvender Foreningen Bondéko dine personoplysninger

Foreningen Bondéko indsamler oplysninger om dig i følgende tilfælde: a. når du melder dig ind i foreningen. b. når du melder dig som fadder for et skolebarn i foreningen c. når du besøger vores hjemmeside, bliver der samlet anonyme data om brugen. De data bliver delt med Google Analytics.. Dine personlige oplysninger bliver indsamlet for at vi kan administrere dit medlemskab samt tilbyde dig relevante serviceydelser. Ligeledes bruger vis dine oplysninger for at kunne besvare konkrete henvendelser fra dig, for at kunne gøre dig opmærksom på særlige medlems-tilbud samt for at kunne modtage til- og frameldinger til aktiviteter og arrangementer.

2. Hvilke personoplysninger indsamler Foreningen Bondéko.

I forbindelse med indmeldelse i foreningen eller start som fadder for et skolebarn, registrerer vi dit navn, adresse, telefonnummer samt e-mail-adresse. Disse personlige oplysninger bliver kun behandlet, såfremt du frivilligt har oplyst dem ved udfyldelse af en tilmeldingsblanket eller ved at sende det til os på en mail.

3. Hvornår videregiver Foreningen Bondéko dine personoplysninger.

a. Vi kan videregive dine personoplysninger til en tredjepart i forbindelse med medlemstilbud til dig. Hvis foreningen f.eks. laver en fællesrejse til vores skolebørn i Congo, vil dit navn kunne blive givet videre inden rejsen til vores lokale samarbejdspartner (Bondéko Congo).

b. Hvis det er påkrævet ifølge loven, en domstolsafgørelse eller gælden lovgivning.

4. Hvordan beskytter Foreningen Bondéko dine personoplysninger.

Foreningen Bondéko har opsat tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at dine oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Foreningen Bondéko’s sikkerhedsprocedurer og -processer bliver løbende revideret for at sikre rimelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. I praksis er det ikke muligt at etablere 100 % sikkerhed og Foreningen Bondéko kan derfor ikke garantere, at oplysningerne er fuldstændig beskyttet mod nogen, som forsætligt forsøger at omgå Foreningen Bondéko’s sikkerhedsforanstaltninger for at få adgang til oplysningerne. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

5. Hvilke rettigheder har du.

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som Foreningen Bondéko behandler om dig, kan du rette henvendelse til os via email - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - eller på telefon til dataansvarlig Jan Kjøller, 60834548. Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger Foreningen Bondéko behandler om dig. Hvis det viser sig, at disse oplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til at anmode foreningen Bondéko om at rette, blokere eller slette disse oplysninger. Derudover kan du til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling. I denne forbindelse gøres opmærksom på, at dit medlemskab hos Foreningen Bondéko er betinget af, at du afgiver og opdaterer de i Foreningen Bondéko’s indmeldelsesblanket påkrævede oplysninger. Du kan anmode om, at oplysninger om dig, som er personoplysninger, slettes. I så fald kan Foreningen Bondéko ikke have dig som medlem eller fadder.

6. Hvor længe opbevarer Foreningen Bondéko dine personoplysninger - løbende sletningsforpligtelse.

Hos Foreningen Bondéko gemmes dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne levere de services, tjenester og ydelser, som du har bedt om, så længe det er nødvendigt for et berettiget formål (såsom administration af dit medlemskab), eller i så lang tid, som det er påkrævet i henhold til lovgivningen. Når dine personoplysninger ikke længere er nødvendige bliver data slettet.

7. Hvad sker der, når Foreningen Bondéko ændrer denne persondatapolitik.

Foreningen Bondéko opdaterer kontinuerligt løbende denne persondatapolitik for at sikre, at præsentere give dig med så præcis information som muligt, samt for at sikre at vi overholder gældende lovgivning. Dette medfører, at Foreningen Bondéko løbende vil opdatere og eventuelt ændre denne persondatapolitik. I tilfælde af væsentlige ændringer giver Foreningen Bondéko dig besked via e-mail. Den til enhver tid gældende version af denne persondatapolitik kan ses på vores hjemmeside - www.bondeko.dk - eller rekvireres ved at kontakte foreningen på adressen: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8. Henvendelser og spørgsmål.

Du skal være velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores persondatapolitik eller de personoplysninger, som vi indsamler og behandler om dig: Foreningen Bondéko, Kløvermarksvej 7, 4300 Holbæk. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Telefon: dataansvarlig Jan Kjøller, 60834548.